Avtal & Villkor

Avtalsvillkor - Elev

Vimmerby Trafikskola ingår i Tomas Monells Trafikskolor AB. Vi är godkända för F-skatt.
Vi erbjuder körkortsutbildning, riskutbildningar och introduktionsutbildningar.
Vi är medlemmar i STR och tillämpar oss av deras policy gällande avbokningsregler/reklamations - och återbetalningspraxis (www.str.se).

§1 Acceptera avtalsvillkor
Genom att skriva in dig på Vimmerby Trafikskola och köpa våra tjänster så blir du kund och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig
Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Teoricentralen
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för att skydda detta. 
Tomas Monell Trafikskolor AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Teoricentralen och dess tjänster under hela din utbildning. 
Tomas Monell Trafikskolor AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 Dina personuppgifter
Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av GDPR. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part.
Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer eller e-post.

§5 Priser och Betalning
Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. 
För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra utbildningspaket krävs full förskottsbetalning.
Giltighetstiden på förbetalda körlektioner och utbildningspaket är ett (1) år från betalningsdatum. Efter det förfaller ej nyttjat belopp Vi tar emot betalningar via betalning på kontoret med kontokort (Visa och Mastercard). På E-handeln via Swish. Om faktura krävs tillkommer en avgift på 39 kr. Om en kund väljer att avbryta sin körkortsutbildning eller har slutfört sin körkortsutbildning har kunden rätt att på begäran få tillbaka eventuellt resterande saldo, förutsatt att det inte gått mer än 1 år från betalningsdatum. Notera att Tomas Monells Trafikskolor AB då förbehåller sig rätten att ta ut en avgift på 10% för återstående körlektioner och att eventuella rabatter ej betalas tillbaka.

§6 Fakturering
Tomas Monells Trafikskolor AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress som kunden uppgett vid inskrivningen. Administrationskostnad, 39 kr per faktura. 

Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 20 dagar.

§7 Avbokningsregler
Avbokning och återbud ska lämnas via mail, telefon eller telefonsvararare.
För avbokningar som sker efter kl. 13.00 dagen innan körlektionen debiteras du full avgift, om du inte kan visa upp ett läkarintyg som visar att du p.g.a. sjukdom inte kunnat infinna dig till lektionen.

§8 Krav för genomförande av prov
För att du ska få genomföra de kunskapsprov/körprov som Trafikskolan har bokat åt dig så krävs följande:
-Att du är klar med alla kapitel på Teoricentralen och har minst tre (3) godkända sluttest på Teoricentralen.
-Att du genomför de antalet körlektioner som Trafikskolans Trafiklärare bedömer att du behöver för att uppnå kursplanens mål och vara redo för körprov.

§9 Användning av alkoholmätare
Tomas Monells Trafikskolor AB har alkomätare. Kunden måste vid uppmaning av trafikskolans personal göra ett utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men kunden debiteras full avgift.

§10 Upphovsrätt och nyttjanderätt
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§11 Friskrivning från ansvar
Tomas Monells Trafikskolor AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§12 Ändringar av dessa Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. 
Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§13 Vid eventuell tvist
Tomas Monells Trafikskolor AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända dig till Henric Monell, på Tomas Monells Trafikskolor AB. 

I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

Avtalsvillkor 2024-03-01

Köpvillkor - E-handel

Följande villkor gäller för Tomas Monells Trafikskolor AB:s försäljning i Sverige över Internet till konsument.

 

§1 Priser
Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen.

§2 Betalning
Betalning görs i samband med beställningen och med kontokort, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services.

§3 Leverans och fraktkostnad
Du får dina varor inom 5-7 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 79 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.

§4 Paket som inte hämtas ut
Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 300 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet.

§5 Ångerrätt/retur
1. Retur ska ske inom 14 dagar
Varor och tjänster kan returneras inom 14 dagar. Kund skall då meddela Tomas Monells Trafikskolor AB om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalats. Meddelandet skall ske per e-post eller brev.
2. Returadress
Retur av vara skall ske till Vimmerby Trafikskola, Rönnbärsgatan 28, 598 37 Vimmerby. Retur får inte ske mot postförskott.
3. Ångerrätt
För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats, T.ex. att du öppnat och godkänt villkoren i elevcentralens profil.
4. Varans skick vid retur
Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras såvida inte varan förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kund.
5. Kostnad vid retur.
Kostnad för retur av vara bekostas av kunden.
6. Avbeställning
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon.

§7 Behandling av personuppgifter
I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida så godkänner du att Tomas Monells Trafikskolor AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning.

§8 Reklamation
Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till ansvarig på trafikskolan. Om du inte blir nöjd med trafikskolans hantering har du som elev vid en STR ansluten trafikskola möjlighet att pröva ärendet i STR:s reklamationsnämnd, se www.str.se/reklamation. Enligt konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

§9 Lagval och forum Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller STR:s reklamationsnämnd (gäller endast kunder på en trafikskola ansluten till STR).

Kontaktuppgifter

Vimmerby Trafikskola
Rönnbärsgatan 28
598 37 Vimmerby
Org. Nr: 556576-6937
Tele: 0492-31112